Teslimat ve ödeme
15673
page-template-default,page,page-id-15673,wp-custom-logo,bridge-core-2.3.2,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.8,qode-theme-bridge,transparent_content,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-template-full-width,elementor-kit-16363,elementor-page elementor-page-15673

Teslimat ve Ödeme Koşulları

Genel

  1. Bu koşullar, sipariş sürecinde, alınacak malların kısmî veya tamamını kabul ederken, alıcı ile aramızdaki mevcut ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerlidir. Eğer alıcının iş ilişkileri bizim teslimat ve ödeme koşullarımıza ters düşerse, alıcı siparişi kendi şartlarına göre onaylasa dahi, bu sözleşmenin bir parçası olmayacaktır. Ayrıca bu hükum ve koşulları içeren veya bunlara atıfta bulunan bir yazılı beyannameye değinilmesi, alıcının kendi şartlarına yönelik bir anlaşmayı teşkil etmez. Aşağıda aksi belirtilmediği müddetçe, kanuni hükümler uygulanır.
  2. Bu teslimat ve ödeme koşulları ile birlikte, yazılı satış sözleşmesi; alıcı ile bizim aramızdaki hukuki ilişkiler için belirleyici niteliktedir. Yapılacak değişiklikler için bizden yazılı onay alınması şarttır. Murahhas üyeler ve yetkili imza sahipleri dışında; çalışanlarımızın bağlayıcı nitelikte sözlü beyanda bulunmaya yetkileri yoktur. Telekominikasyon yasalarınca, e-mail , Faks veya Watsapp  aracılığıyla  Satıcının mutabık kalması bu hususta yeterlidir.
  3. Uzun vadeli tedarik sözleşmelerinde, teklif edilen fiyatlar değişiklik gösterebilir. Teslimat anında geçerli olan liste fiyatları, mutabık kalınan fiyatlar olarak kabul edilecektir.
  4. Fiyatlarımızda KDV hariçtir. Fatura kesildiğinde KDV ayrıca gösterilir. Faturalandırmanın yasal olarak bağlayıcı dayanağı; irsaliyedir.

Sevkiyat

  1. Sevkiyat olarak;Almanya – Franfurt depomuz teslimat alanımızdır.Her türlü diğer nakliye masrafları alıcı tarafından karşılanır.
  2. Asıl alıcının yerine, üçüncü şahıslara teslimat yapılmaz.
  3. Malların kendi araçlarımızla teslim edilmemesi durumunda nakliye riski alıcıya aittir. İfa yeri Depomuzdur.
  4. Malların teslimatı bizim seçimimize göre yapılır ve mümkünse CCG 1 veya 2 Standartlarına göre 1.200 x 800mm boyutlarındaki euro exchange paletler kullanılır, ve satıcı farklı yükseklik ölçüleri kullanabilme hakkını elinde tutar. Bu paletler, teslimattan sonra aynı kalitede derhal geri değiştirilecektir. Anında değişimin mümkün olmadığı istisnai durumlarda, herhangi bir ekstra ödeme yansıtılacaktır. Bu durumlarda palet değişimi 7 gün içerisinde yapılmalıdır,yapılmaması durumunda palet bedeli 20 euro /adet  Alıcıya yansıtılacaktır. Bu husus aynı zamanda, bağımsız sözleşmeler imzalanmış özel bir palet tedarikçisine ait değilse, diğer tüm nakliyeler için de geçerlidir. (Düsseldorfer, Euro II Paletleri vb.)
  5. Sevkiyat gemisi varış limanına ulaştıktan sonra, alıcı, malları teslim alması gereken süre içinde almadığı durumda; Limanda oluşabilecek Liman masrafları ve ardiye masraflarından sorumlu olacaktır. Ayrıca, alıcı, malların varış limanında bekleyeceğine karar verirse, limanda oluşacak sorumluluk ve masraflar alıcıya aittir. (Demuraj, depolama, varış yerleri, liman ücretleri, bertaraf ücretleri vb.)
  6. Üretici tarafından yapılan ürün değişikliklerinden satıcı sorumlu olmayıp, bu durum alıcıya satış öncesi bildirildiği hallerde alıcının iptal hakkı mevcut değildir.

Teslimat Rezervasyonu / Depo Erişimi

  1. Siparişleri; Alıcı için makul olabilecek şekilde, siparişi gerçekleştirmeme ya da kısmî teslimat yapma hakkımızı açıkça saklı tutarız.
  2. Malın Satıcı tarafından taahhüt edilen teslim tarihinden 7 Gün içerisinde mal Alıcı tarafından alınmak zorundadır. Nakliyesi Müşteri tarafından organize edilen yüklemelerde serbest süre 15 gün olup bu süre aşımından sonra ihtaren bir bildirim ile birlikte günlük 5 euro/palet müşteriye fatura edilir. 30 gün içinde teslim alınmayan mallarda hiç bir şekilde mülkiyet hakkı talep edilemeyeceği gibi Alıcı’nın da herhangi bir hak iddia etmesi mümkün olmayacaktır.
  1. Eğer Alıcının iş ilişkileri Satıcı’nın teslimat ve ödeme koşullarına ters düşerse, Alıcı siparişini kendi şartlarına göre onaylasa dahi bu sözleşmenin bir parçası olmayacaktır.

Alıkoyma hakkı / Mahsup / İşlem Ücretleri

  1. Tarafımızca tanınan veya nihai bir kararla belirlenen talepler olmadığı müddetçe, alıcının mahsup etme ve alıkoyma hakları yok hükmünde sayılacaktır.
  2. Mal ve fatura hareketlerindeki işlem ücretleri, ne tür olursa olsun, prensip olarak tanınmaz ve geri ödemesi yapılmaz.

Ödemeler

  1. Alıcı tarafından ödemede temerrüde düşülmesi durumunda, ticari faiz oranı tutarında, gecikme faizi talep etme hakkımız bulunmaktadır.
  2. Sipariş talebi alındıktan sonra, siparişin oluşturulabilmesi adına, alıcı tarafından ön ödeme gerçekleştirilecektir. Sipariş iptali gibi durumlarda , şirket bu önödemeyi tutma hakkına sahiptir ve Satıcı bu Siparişten doğacak tüm kayıp ve zararlarını Alıcıya yansıtma hakkına sahiptir.
  3. Ön ödemeli ve direk satışlarda kalan ödeme, tarafımızca size taahhüt edilen teslim tarihinden 14 gün önce tamamlanması gerekmekte olup tamamlanmaması durumunda şipariş iptal olur ve ön ödeme iadesi yapılmayacağı gibi diğer zararlar da tarafınızca karşılanacaktır.
  4. Ön ödemeli Satışlarda Satıcı hesabına yatırılan ücret , başka bir proforma için cari olarak kullanılmaz.
  5. Tüm Siparişler için Alıcıdan kaynaklı zaralar alıcıya yansıtılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyetin Muhafazası

  1. Teslim edilen mallar, alıcının bizimle olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm ödeme yükümlülükleri yerine getiriline kadar, bizim mülkiyetimizde kalır. Geçerli bir fatura olması durumunda, rezerve edilmiş mal, bakiye talebimizi güvence altına almak için kullanılır.
  2. Satıcı; normal iş akışı içinde rezerve edilmiş malları yeniden satabilme hakkına sahiptir.

Yükümlülük

  1. Üretici, garanti edilen özelliklerden kaynaklanan hasarlardan tamamen sorumludur. Aynı durum yaşam, vücut veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan hasarlar için de geçerlidir.
  2. Tazminat talepleri, kasıtlı veya ağır ihmalkar bir eylem olmadığı sürece, haksız fiil de dahil olmak üzere, görev ihlalinin niteliğine bakılmaksızın hariç tutulur.
  3. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda, Tedarikçi herhangi bir ihmalden, ancak yalnızca öngörülebilir zarar miktarına kadar sorumlu olacaktır. Tedarikçi tarafından garanti edilen bir kalite özelliği, alıcıyı bu tür zararlara karşı sigortalamayı amaçlamadığı sürece, kayıp karlar, harcanmayan giderler, üçüncü tarafların zararları için taleplerin yanı sıra diğer dolaylı ve sonuçsal zararlar ve daha fazla iddia talep etme hakkımızı saklı tutarız.
  4. Müşteri, Tedarikçinin Müşteri adına sağladığı ve/veya sağlamış olduğu hizmetler ve/veya teslimatlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflara karşı her türlü sorumluluktan Tedarikçiyi tazmin edecektir.
  5. ve 3. paragraflardaki sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, tedarikçinin hileli davranışı sonucu ortaya çıkan taleplerin yanı sıra, garanti edilen özellikler için sorumluluk, Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler ve yaşam, vücut veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar için geçerli olmayacaktır.
  6. Tedarikçinin sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu durum Satıcının çalışanları, görevlileri, temsilcileri ve vekilleri için de geçerlidir.
  7. Nakliyesi tarafımızdan organize edilen sevkiyatlar söz konusu olduğunda, sevkiyatın müşteri tarafından iptal edilmesi veya ertelenmesi 10 iş günü önceden yazılı olarak bildirilmelidir. Meydana gelen tüm zararları talep etme hakkımız saklıdır. Bildirim yapılmaksızın ortaya çıkabilecek nakliye masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Yargı yeri / Son Hükümler

  1. Yargı yeri yalnızca Frankfurt Main’dir.
  2. Bu Teslimat ve ödeme koşullarının hükümlerinden birinin geçersizliği veya etkisizliği; geri kalan hükümleri de geçersiz ya da etkisiz kılmaz. Bunun yerine, taraflar; böyle bir hükmü tarafların iradesine en yakın olan ve bu sözleşmenin ekonomik amacını hukuken izin verilen bir şekilde mümkün kılan bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler. Uluslararası Mal Satışına ilişkin BM Sözleşmesinin kapsamadığı noktalarda Alman hukuku geçerli kabul edilir.
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner