Teslimat ve ödeme
15673
page-template-default,page,page-id-15673,wp-custom-logo,bridge-core-2.3.2,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.8,qode-theme-bridge,transparent_content,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16363

Teslimat ve ödeme koşulları

Genel
1. Bu hüküm ve koşullar, en geç malları kısmen veya tamamen kabulü ile siparişi vererek bunları kabul eden alıcı ile aramızdaki mevcut ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerlidir. Alıcının iş ilişkileri teslimat ve ödeme şartlarımızdan saparsa, alıcı siparişi kendi şartlarına göre onaylasa ve biz bunlarla çelişmesek bile bu durum sözleşmenin bir parçası olmayacaktır. Ayrıca, bu hüküm ve koşulları içeren veya bunlara atıfta bulunan bir mektuba atıfta bulunursak alıcının hüküm ve koşullarından sapan bir anlaşma teşkil etmez. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, ek olarak yasal hükümler uygulanır.
2. Bu teslimat ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere yazılı satış sözleşmesi, alıcı ile bizim aramızdaki hukuki ilişkiler için belirleyicidir. Değişiklikler bizim tarafından yazılı onay gerektirir. Genel müdürler ve yetkili temsilciler hariç olmak üzere, çalışanlarımız bizim için bağlayıcı nitelikte sözlü beyanda bulunma yetkisine sahip değildir. Yazılı formu korumak için faks ile iletim yeterlidir; ayrıca, telekomünikasyon yasasının, özellikle e-posta yoluyla iletilmesi yeterli değildir.
3. Uzun vadeli tedarik sözleşmelerinde belirtilen fiyatlar değişebilir. Teslimat sırasında geçerli olan liste fiyatları kabul edilmiş sayılır.
4. Fiyatlarımız KDV’sizdir. Faturalar düzenlendiğinde KDV ayrıca gösterilir. Faturalama için yasal olarak bağlayıcı temel irsaliyedir.
5. Satış ve teslimat birimlerimizin fiyat hesaplamasının temeli tüketici birimi fiyatıdır. Alıcı, malların kalitesini ve tazeliğini son müşteriye garanti etmek için malları hemen satmayı taahhüt eder.

Ulaşım / Tehlikenin taşınması
1. Teslimat bizim takdirimize göre ya nakliyeci ile adrese teslim ya da navlunsuz istasyondan gerçekleştirilir. Ekspres ve acil-ekspres gönderiler için özel ücretler ve kendi kendine tahsilat maliyetleri de dahil olmak üzere her türlü diğer nakliye masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.
2. Alıcılarımız adına üçüncü şahıslara teslim etmeyiz.
3. Mallar araçlarımızla teslim edilmedikçe alıcı taşıma riskini taşır. Satış yeri satış ofisimizin kayıtlı ofisidir.
4. Mallar bizim takdirimize bağlı olarak teslim edilecek ve mümkünse CCG standardına göre 1.200 x 800 mm boyutları ile Euro paletleri üzerinde | veya II, diğer şarj yükseklikleri rezerv hakkı saklıdır. Bu paletler hemen geri değiştirilecek, el paletleri ile aynı kalitede sırayla değiştirilecektir. Bu değişim mümkün değilse, sonuç olarak herhangi bir ek ücrete tabi değiliz. Bu gibi durumlarda, palet değiştirme zamanında yapılmalıdır. Bu, ayrı anlaşmalar yapılan bir tesis havuzu operatörünün paletleri olmadıkça diğer tüm taşıyıcılar (Düsseldorfer, Euro II paletler, vb.) için de geçerlidir.
5. Satın alınan malzemenin yüklendiği gemi varış limanına vardıktan sonra , alıcı malzemeyi free time süresi içersin de gümrüğünü yapıp çekmemesi durumunda limanda oluşacak demuraj ve ardiye alıcının sorumluluğundadır. Buna ek olarak, alıcı malzemeleri varış limanında terk etme kararı alması durumunda buna bağlı varış limanında oluşabilecek bütün sorumluluk ve masraflar (demuraj, ardiye , varış liman masrafları, imha masrafı vs.) alıcının sorumluluğundadır.

Teslimat rezervasyonları / stok girişi
1. Siparişlerin kabulü ve bunların yerine getirilmesi, teslimat kapasitemizi ve ürünlerin tazeliği ilkesini dikkate alır. Bu gibi durumlarda, sadece kısmi teslimatlarla siparişleri yerine getirmeme veya alıcı için makul bir ölçüde hakkımızı açıkça saklı tutuyoruz. Kısmi teslim, kısmi teslimat Alıcı için kullanılabilir ise makul kabul edilecektir,

– Kalan sipariş edilen malların teslimi sağlanır ve bu maliyetleri karşılamayı kabul etmedikçe alıcı önemli bir ek maliyete tabi değildir

2. Mallarımızın tazeliği ve kalitesi açısından, siparişleri kabul etmeme veya uygulamama hakkını saklı tutarız, ya da hava durumuyla ilgili koşullar ürünlerimizin kalitesinde azalmaya yol açabilirse veya siparişlerin
planlanan ziyaret veya teslimat ritminden kaynaklanan dönem gibi durumlarda teslimatımız değişebilir.
3. Ürünlerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için alıcı çalışanlarımızın deposuna erişimini sağlayabilir.

Kusurları
1. Tanınabilir kusurlar veya miktar hataları malların alınmasında belirtilmeli ve ayrıca derhal yazılı olarak bize bildirilmelidir. Dikkatli bir inceleme sırasında tanınabilir olan gizli kusurlar, malların teslim alınmasından itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Geri kalanı için, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) Bölüm 377 ff’si geçerlidir. Bildirimin zamanında yapılması için tarafımızca veya teslimat depolarımızda alınması belirleyicidir.
2. Ayıplı teslimat durumunda, alıcı, ayıplı olmayan malları daha sonra teslim etme hakkına sahiptir.

Bekletme / Set-off / İşlem ücretleri
1. Alıcının işten çıkarma ve alıkoyma hakları, bizim hakkımızda tanınan veya nihai bir kararla kurulan iddialar olmadığı sürece hariç tutulur.
2. Her türlü işlem ücretleri – mal ve faturaların dolaşımında – genellikle tanınmaz ve iade edilmez.

Ödeme
1. Herhangi bir hak talebinde bulunulmadıkça, ödemelerin, malların tamamen net olarak alınmasından itibaren 21 gün içinde kesinti yapılmaksızın yapılması gerekmektedir.
2. Ertelenmiş talepler, alıcının mal varlığını kaybetmesi durumunda hemen vadesi dolacaktır.
3. Alıcı tarafından ödemede gecikme olması durumunda, yasal faiz oranına eşit borçlar için faiz talep etme hakkına sahibiz.
4. Sipariş talebi alındıktan sonra, sipariş verilebilmesi için alıcı, sipariş ücretinin %20si öder. Sipariş iptali gibi durumlarda %20 ödemeyi Firma kendi güvencesi için alıkoyar

Mülkiyetin Muhafazası
1. Alıcının bizimle olan iş ilişkisinden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri geri ödenene kadar, teslim edilen mallar bizim malımız olarak kalır. Devam eden bir fatura durumunda, ayrılmış bakiye, talebimizi güvence altına almak için kabul edilecektir.
2. Alıcı işin normal seyri içinde ayrılmış malları yeniden satma hakkına sahiptir. Alıcı, çekilen malların satışından müşterinin taleplerini bizimle mutabık kalınan nihai fatura tutarı tutarında (KDV dahil) bize devreder. Alıcı, atamadan sonra bile talebi tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam eder. Talebi kendimiz alma yetkimiz etkilenmeden kalır. Ancak, alıcının tahsil edilen gelirlerden ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi, ödemenin temerrüde düşmesi ve özellikle iflas davası açılması için herhangi bir başvuruda bulunulması veya ödemenin durdurulması halinde, ödeme tahsil edilmeyecektir. Alıcı, isteğimiz üzerine, bize yapılan iddiaların atanması konusunda müşterilerine bilgi vermekle yükümlüdür. Ayrıca, alıcımızın müşterilerine devralacak bildiriminde bulunma yetkisine de yetkiliyiz.

Sorumluluk
1. Üretici, garantili özelliklerden kaynaklanan zararlardan sınırlama olmaksızın sorumludur. Aynı durum yaşam, vücut veya sağlık yaralanması kaynaklanan hasar için de geçerlidir.
2. Buna ek olarak, üretici sadece yasal temsilcilerimiz, çalışanlarımız veya diğer vekillerimiz de dahil olmak üzere, bir yükümlülük ihlal edilmedikçe, sözleşmenin amacına ulaşmak için özel önem taşıyan ve sözleşmenin amacına uygun şekilde uygulanmasını sağlayan ve alıcının düzenli olarak güvenebileceği ve/veya ihlali sözleşmenin amacına (esas sözleşme yükümlülüğü) başarıyı tehlikeye atan yükümlülüklerine dayanan kasıtlı ve ağır ihmalden sorumludur. Önemli bir sözleşme yükümlülüğünün ihlali durumunda, üretici de hafif ihmalden sorumlu olacaktır. Ancak sorumluluk, genellikle beklenen bu tür zararlar ile sınırlıdır.
3. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk etkilenmez.

Yargı yeri / Nihai hükümler
1. Yargı yeri sadece Frankfurt Main’dir.
2. Bu hüküm ve ödeme koşullarının hükümlerinden herhangi birinin hükümsüzlüğü veya etkisizliği, geri kalan hükümlerin hükümsüzlüğüne veya geçersizliğine yol açamayacaktır. Aksine, taraflar daha sonra tarafların iradesine en yakın olan ve bu sözleşmenin ekonomik amacını yasal olarak izin verilen bir şekilde sağlayan bir hükümle değiştirmeyi taahhüt eder. Alman yasaları, BM’nin Uluslararası Mal Satışı Konvansiyonu hariç tutulması için geçerlidir.

Open chat