Gizlilik Politikası

İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

Greyfood GmbH

Frizstrasse 20,

60388 Frankfurt am Main, Almanya

telefon | +49 (69) 962 48 750

Faks | +49 (69) 962 48 752

E-posta | info@greyfood.com

Çerezler

Şirketin web sitesi çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine dosyalanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezin saklandığı belirli internet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Şirket, çerezlerin kullanımıyla, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı için optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi tarafından yapılır ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerezdir. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri hatırlamak için bir tanımlama bilgisi kullanır.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında ilgili bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

Genel veri ve bilgilerin toplanması

Şirketin web sitesi, etkilenen bir kişi veya otomatik bir sistem tarafından web sitesine her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır.

(1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri,

(2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi,

(3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır),

(4) alt web siteleri, Web sitemizde bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen bilgiler kontrol edilebilir,

(5) web sitesine erişim tarihi ve saati,

(6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi),

 (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve

(8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehditleri önlemek için kullanılan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Şirket, bu genel veri ve bilgileri kullanırken, veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler

(1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak,

(2) web sitemizin içeriğini ve buna yönelik reklamları optimize etmek,

(3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak 

 (4) bir siber saldırı durumunda kanun uygulayıcı makamlara kanun yaptırımı için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, bu nedenle şirket tarafından bir yandan istatistiksel olarak ve ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için nihai olarak optimum düzeyde koruma sağlamak için şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen bir kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği

Şirketin internet sitesinde, yasal düzenlemeler gereği, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bilgiler yer almakta olup, elektronik posta olarak adlandırılan genel bir adresi de (e-posta adresi) içermektedir. İlgili kişi, işlemden sorumlu kişiyle e-posta veya iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir veri sahibi tarafından veri kontrolörüne gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır..

Veri Sahibinin Hakları

Herkesin Onay hakkı vardır

Her veri sahibi, Avrupa direktifi ve tüzük vereni tarafından verilen, işlemeden sorumlu kişiden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri denetleyicisinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir..

Bilgi, silinme ve engellenme hakları

İstediğiniz zaman kişisel veriler, bunların kaynağı ve alıcıları ve veri işlemenin kullanımı hakkında bilgi edinebilir ve bu verilerin ücretsiz olarak düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Lütfen künyede verilen iletişim kanallarını kullanın. Ayrıca konuyla ilgili daha fazla soru için her zaman hazırız..

Düzeltme Hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifi ve tüzük veren tarafından kendilerine ilişkin yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını – ayrıca ek bir beyan yoluyla da talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri denetleyicisinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

İşlemde kısıtlama hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifi ve tüzük veren tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi durumunda sorumlu kişinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

a.      Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz edilir

 

b.      İşlem hukuka aykırıdır, ilgili kişi kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.

 

c.       Sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.

 

d.     Veri sahibi, denetleyicinin meşru gerekçelerinin veri öznesinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığını doğrulayana kadar GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmiştir.

Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve ilgili kişi şirket tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Şirket çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, ilgili kişinin sorumlu kişiye sağladığı, kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makinesel bir şekilde alma hakkına sahiptir. Okunabilir biçim ayrıca, işlemenin Madde 6 ,Fıkra 1 ,paragraf a DS-GVO uyarınca rızaya dayanması şartıyla, bu verileri, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye iletme hakkına sahiptir veya Madde 9 , fıkra 2 ,paragraf a DS-GVO harfi veya madde 6 ,fıkra 1 ,paragraf b DS-GVO uyarınca bir sözleşmede ve işleme, bir görevin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olmaması kaydıyla, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir. Kamu yararınadır veya sorumlu kişiye devredilen resmi yetkinin kullanılmasında yer alır.

Ayrıca, 20. Madde uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanırken diğer kişilerin hak ve özgürlükleri bundan etkilenmez.

İlgili kişi, veri aktarımı hakkını ileri sürmek için her zaman şirketin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

İtiraz etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle Avrupa direktifi ve tüzüğü veren tarafından, herhangi bir zamanda, Madde 6 paragrafına dayanan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı verilen hakka sahiptir. 1 harf e veya f DS-GVO itirazda bulunmak için ve aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Şirket, veri sahibinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinden daha ağır basan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, bir itiraz durumunda kişisel verileri artık işlememektedir. .

Şirketin kişisel verileri doğrudan reklamcılık faaliyeti için işlemesi durumunda, ilgili kişi, bu tür reklam amacıyla kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi şirkete doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederse, şirket artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, şirket tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla veya Sanat uyarınca istatistiksel amaçlarla gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı hak sahibidir. 89 Paragraf 1 DS-GVO, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için bu tür bir işleme gerekli olmadığı sürece itiraz edebilir.

İtiraz hakkını kullanmak için ilgili kişi, şirketin herhangi bir çalışanı veya başka bir çalışanı ile doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, 2002/58/EC sayılı Direktife rağmen, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.

Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucusu tarafından direktifler ve düzenlemeler için verilen ve kendileri üzerinde yasal etkileri olan veya benzer bir şekilde önemli ölçüde etkileyen – profil oluşturma dahil olmak üzere – yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir.

(1) Kararı, veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli değilse veya

 (2) Kişinin kabul ettiği Birlik veya Üye Devlet mevzuatı temelinde izin verilebilirse sorumlu kişidir ve bu mevzuat, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri gerektirir veya

(3) ilgili kişinin açık rızası ile yürütülür.

(1) Kararı, veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için gerekliyse veya

(2) bu karar veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, Şirket, en azından kontrolör adına insan müdahalesi elde etme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil olmak üzere veri sahibinin hak ve özgürlükleri ve meşru menfaatleri ile yürütür.

Veri sahibi, otomatik kararlarla ilgili haklar talep etmek isterse, istediği zaman veri denetleyicisinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

Veri koruma yasası kapsamında rızayı iptal etme hakkı

Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahip olacaktır.

Veri sahibi rızayı iptal etme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman Schaeffler GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

Uygulamalar için ve başvuru sürecinde veri koruması

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da gerçekleşebilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişi bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasal hükümlere uygun olarak iş ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, silme işleminin işlemden sorumlu kişinin diğer herhangi bir meşru menfaati ile çelişmemesi koşuluyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir diğer meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde ispat yükümlülüğüdür.

Facebook’un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. İlgili kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Facebook bileşeninin bir temsilinin Facebook’tan indirilmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Facebook’a bildirilir.

İlgili kişi aynı anda Facebook’ta oturum açarsa, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca Facebook, ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi, örneğin “Beğen” düğmesi gibi web sitemize entegre edilen Facebook düğmelerinden birine tıklarsa veya ilgili kişi yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve saklar. kişisel veriler.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Facebook bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Facebook’a bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden erişilebilen veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da burada açıklanmaktadır. Ayrıca, Facebook’a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, ilgili kişi tarafından Facebook’a veri iletimini engellemek için kullanılabilir.

Instagram’ın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Instagram hizmetinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve videoları paylaşmasına ve ayrıca bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yeniden iletmesine olanak tanıyan bir hizmettir.

Instagram hizmetlerinin işletme şirketi Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ABD’dir.

Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edilmiş olduğu münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı açılır. ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili bileşenin bir temsilinin Instagram’dan indirilmesine neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Instagram’a bildirilir.

İlgili kişi aynı anda Instagram’da oturum açmışsa, Instagram, ilgili kişinin web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin hangi belirli alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından ilgili kişinin ilgili Instagram hesabına atanır. İlgili kişinin web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birine tıklaması halinde, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından saklanır ve işlenir.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram’da oturum açmışsa, Instagram her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği Instagram bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, veri sahibinin Instagram bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Instagram hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram’ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adresinde bulunabilir.

Twitter’ın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Twitter’dan bu web sitesine entegre bileşenlere sahiptir. Twitter, kullanıcıların tweet’leri, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayabildiği ve dağıtabildiği, çok dilli, herkese açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara, Twitter’da kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes erişebilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet’lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag’ler, bağlantılar veya retweetler yoluyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.

Twitter’ın işletme şirketi Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD’dir.

Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı açılır. ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Twitter bileşeninin bir temsilinin Twitter’dan indirilmesine neden olur. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiye https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinden ulaşılabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Twitter’a bildirilir. Twitter bileşeninin entegre edilmesinin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmalarını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı anda Twitter’da oturum açmışsa, Twitter, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilen Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Twitter’da oturum açmışsa, Twitter her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, veri sahibinin Twitter bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Twitter’a bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Twitter’ın geçerli veri koruma düzenlemelerine https://twitter.com/privacy?lang=de adresinden ulaşılabilir.

YouTube’un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, YouTube’dan bu web sitesine entegre bileşenlere sahiptir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorum yapmasına izin veren bir İnternet video portalıdır. YouTube her tür videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle hem eksiksiz film ve televizyon programlarına hem de müzik videolarına, fragmanlara veya kullanıcıların kendi yaptıkları videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube’un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edilmiş olduğu münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili YouTube bileşeninin bir temsilinin YouTube’dan indirilmesine neden olmuştur. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak YouTube ve Google, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

İlgili kişi aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube ilgili kişinin bir YouTube videosunu içeren bir alt sayfayı çağırarak web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgileri her zaman YouTube bileşeni aracılığıyla alır; bu, veri sahibinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden erişilebilen YouTube tarafından yayınlanan veri koruma düzenlemeleri, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.

İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, işleme Madde 6 I bent b GDPR’ye dayanmaktadır. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında soruşturmalar olması durumunda, sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme GDPR Madde 6 I bent c bendine dayanmaktadır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli hale gelebilir. Örneğin, bir ziyaretçi şirketimizde yaralanmışsa ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Daha sonra işleme, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının d bendine dayalı olacaktır. Sonuç olarak, işleme operasyonları GDPR’nin 6. Maddesinin I bendi f bendine dayalı olabilir. Yukarıda belirtilen hukuki dayanaklardan herhangi biri kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlüklerinin korunması kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için işlenmesi gerekli ise bu hukuki dayanak esas alınır. ilgililer geçerli değildir. Bu tür işleme işlemlerine özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak değinildiği için izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin söz konusu olabileceği görüşünü benimsemiştir (resital 47 cümle 2 DS-GVO).

Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından yürütülen işlemede meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR’nin 6. Maddesinin I bendi f bendine dayanıyorsa, meşru menfaatimiz işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yürütmektir.

Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihi sona erdikten sonra, sözleşmeyi yerine getirmek veya bir sözleşme başlatmak için artık gerekli olmamaları koşuluyla ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmesel gereklilikler; Sözleşmenin kurulması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; provizyon yapılmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalarca zorunlu kılındığını (ör. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden de (ör. sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, ilgili kişinin kişisel verileri bizim için kullanıma sunması ve daha sonra bizim tarafımızdan işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendileriyle bir sözleşme akdetmesi durumunda, veri sahibi bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelir. Kişisel veriler, veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği mi yoksa sözleşmenin akdedilmesi için mi gerekli olduğu, kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin bir yükümlülüğün olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanması için bir yükümlülüğün olup olmadığı durum bazında veri sahibine açıklığa kavuşturur. kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçları olacaktır.

Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Kişisel veri

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan böyle “veri konusu” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgidir. Tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik durumu ifade eden bir veya daha fazla özel özelliğe atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir. O gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğidir.

Web sitesine erişildiğinde veriler

Bu web sitesini yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız ve herhangi bir veri sağlamazsanız, yalnızca web sitesini kullanmakta olduğunuz internet özellikli cihazda görüntülemek için gereken verileri işleriz. Bunlar özellikle:

·       IP-Adresleri

·       Talebin tarihi ve saati

·       Her durumda aktarılan veri miktarı

·       Talebin geldiği web sitesi

·       Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü

·       İşletim Sistemi

Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Fıkrasının f) bendi uyarınca, web sitesinin sunumunun prensip olarak yapılabilmesi için meşru menfaatlerdir.

Ayrıca kişisel ve kişisel olmayan diğer verilerin işlendiği web sitesinde çeşitli hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Gizlilik Politikası e-tracker

Etracker analiz hizmeti, etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Almanya tarafından işletilen web sitemizde kullanılmaktadır.

Etracker tarafından toplanan veriler, takma adlar kullanılarak kullanım profilleri oluşturmak için kullanılır. Bu süreçte çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, belirli tarayıcıları tanımak için kullanılır. etracker tarafından toplanan bilgiler, kullanıcının özel izni olmadan web sitemizin kullanıcılarını tanımlamak için kullanılmaz. Veriler asla takma adın sahibi hakkındaki kişisel bilgilerle ilişkilendirilmez.

Veri toplama ve depolamaya istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. etracker ayrıca, etracker’ın ziyaretçi verilerinizi almasını önlemek için kullanabileceğiniz bir devre dışı bırakma çerezi sunar. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Etracker devre dışı bırakma çerezi “cntcookie” olarak adlandırılır. Bu çerezi silerseniz itirazınız sona erer. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Gizlilik Politikası Facebook Eklentileri (Beğen Düğmesi)

Web sitemizde Facebook eklentileri kullanılmaktadır, sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD’dir. Facebook eklentileri bir Facebook logosu ile işaretlenir veya bir “Beğen-Düğmesi” (“Beğen”) gösterir. Facebook eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde eklenti, web tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Web sitemize IP adresinizle girdiğiniz iletilir. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook “Beğen” butonuna tıklanırsa, web sitemizdeki bazı içerikler Facebook profilinize bağlanabilir. Bu süreçte Facebook, web sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla kaydedebilmektedir. Bir web sitesi operatörü olarak, hangi verilerin iletildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Daha fazla bilgi burada bulunabilir:

http://de-de.facebook.com/policy.php.

Facebook’un web sitemizi ziyaretinizi izlemesini önlemek için teklifimizi kullanmadan önce lütfen Facebook’tan çıkış yapın.

Gizlilik Politikası Google +1

Web sitemiz, Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulan Google +1 işlevlerini kullanır.

Verilerin toplanması ve iletilmesi: Bilgileri dünya çapında yayınlamak için Google +1 düğmesini kullanabilirsiniz. Google +1 düğmesi size ve diğer kullanıcılara Google ve ortaklarından özelleştirilmiş içerik sunar. Google, bir +1 içeriği için verdiğiniz bilgilerin yanı sıra +1’i tıkladığınızda görüntülediğiniz web sitesi hakkındaki verileri de toplar. +1 verileriniz, profil adınız ve fotoğrafınız ile birlikte, arama sonuçları, Google profiliniz gibi çeşitli Google hizmetlerinde ve ayrıca İnternet’teki web sitelerinde ve reklamlarda görüntülenebilir. +1 etkinliklerinizle ilgili bilgiler, kullandığınız Google hizmetlerini iyileştirmek için Google tarafından kaydedilir. Google +1 düğmelerini kullanabilmek için, en azından profilin adını içermesi gereken, herkese açık bir Google profiline sahip olmanız gerekir. Tüm Google hizmetleri bu profil adını kullanır. Bazen bu ad, içerik Google hesabınız aracılığıyla diğer kullanıcılarla paylaşıldığında kullandığınız başka bir adın yerini alabilir. Google profilinizin kimliği, e-posta adresinizi bilen veya hakkınızda başka tanımlayıcı bilgilere sahip olan kullanıcılara gösterilebilir.

Toplanan verilerin kullanımı: Daha önce açıklanan kullanıma ek olarak, sağladığınız veriler geçerli Google veri koruma hükümlerine tabidir. Google, kullanıcıların +1 etkinlikleri hakkında genel istatistikler yayınlayabilir veya bunları yayıncılar, reklamcılar veya ortak web siteleri gibi kullanıcılara ve ortaklara aktarabilir.

Gizlilik Politikası İnstagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından sunulan web sitemizde Instagram özellikleri kullanılmaktadır. Aynı anda Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, sayfalarımızın içeriği Instagram profilinize bağlanabilir. Bunlar, Instagram düğmesine tıklayarak bağlanabilir. Instagram sayfalarımızı kullanımınızı kaydedebilir. Bir web sitesi operatörü olarak, hangi verilerin iletildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Gizlilik Politikası LinkedIn

LinkedIn işlevleri, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulan web sitelerimizde kullanılmaktadır. LinkedIn işlevlerini içeren web sitelerimizden birini her ziyaret ettiğinizde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresinizle web sitelerimizi ziyaret ettiğinize dair verileri alır. LinkedIn “Tavsiye Et” düğmesine tıkladığınızda, aynı anda LinkedIn hesabınızda oturum açmış olmanız koşuluyla, LinkedIn web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bir web sitesi operatörü olarak, hangi verilerin iletildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gizlilik Politikası Pinterest

Web sitemiz, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, ABD (“Pinterest”) tarafından işletilen Pinterest sosyal ağındaki sosyal eklentileri kullanır. İlgili eklentiyi içeren bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız Pinterest sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Eklenti, günlük verilerini ABD’deki Pinterest sunucusuna iletir. Bu günlük verileri IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz ve Pinterest işlevlerini de kullanan web sitelerinin adresini, web tarayıcısının türünü ve ayarlarını, talebin tarihini ve saatini, Pinterest’i ve çerezleri nasıl kullandığınızı içerebilir.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Gizlilik Politikası Tumblr

Tumblr düğmeleri, Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, ABD tarafından sunulan web sitelerimizde kullanılmaktadır. Bu düğmeler, Tumblr aracılığıyla gönderileri veya web sayfalarını paylaşmalarını veya Tumblr’daki sağlayıcıları takip etmelerini mümkün kılar. Karşılık gelen bir eklenti içeren bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız Tumblr sunucularına doğrudan bir bağlantı kurar. Bir web sitesi operatörü olarak, hangi verilerin iletildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bilindiği kadarıyla, kullanıcının IP adresleri ve ilgili web sitelerinin URL’leri iletilebilir.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Gizlilik Politikası Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya tarafından sunulan XING ağının işlevleri web sitemizde kullanılmaktadır. Web sitemizde Xing işlevleri içeren sayfaları ziyaret ederseniz, Xing sunucularına bağlantı kurulacaktır. Bildiğimiz kadarıyla, hiçbir kişisel bilgi (kullanıcı davranışı veya IP adresleri gibi) saklanmaz veya analiz edilmez.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Gizlilik Politikası Google Analytics için

Bu web sitesi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Bu amaçla Google, cihaza çerezler yerleştirir. Bunlar, web sitesi kullanımının bir analizini sağlar. Toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir – IP adresi de dahil. Google Analytics, IP adreslerinin yalnızca anonim olarak kaydedileceği şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar nedeniyle Google, depolamadan önce Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde kaydedilen IP adreslerini kısaltır. Google, web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve raporlar oluşturmak için toplanan bilgileri kullanır. Google Analytics, veriler oluşturulduktan sonra 14 ay içinde silinecek şekilde ayarlanmıştır.

Veriler, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Fıkrasının f) F) uyarınca, bu web sitesinin iyileştirilmesine yönelik meşru menfaat temelinde işlenir.

Analitik tanımlama bilgisinin ayarlanması, tarayıcının tüm tanımlama bilgilerini reddedecek şekilde ayarlanmasıyla önlenebilir. Ancak bu, bu web sitesinin kullanımını etkileyebilir. Google tarafından veri toplanması, aşağıdaki tarayıcı eklentisinin yüklenmesini de engelleyebilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Aşağıdaki bağlantıya tıklamak, Google Analytics tarafından veri toplanmasını da engeller. Bu, karşılık gelen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar: bu web sitesi için Google Analytics tarafından veri toplanmasını devre dışı bırakın.

Google’dan veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Facebook için Gizlilik Politikası

Bu web sitesi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD’nin sosyal medya işlevlerini kullanır. İçeriği Facebook sosyal ağında, üzerine entegre edilmiş Facebook Beğen butonları – Facebook Beğen butonu ile paylaşabilirsiniz. Verileri işlemenin yasal dayanağı, Madde 6 Paragraf 1 Alt Paragraf 1 Harf f) GDPR, web sitesi teklifini optimize etme meşru menfaatidir. Facebook Beğen butonu entegre edilmiş bir sayfa çağrıldığında, kullanılan tarayıcı ile Facebook sunucuları arasında bağlantı kurulur. Bu anında bağlantıyı önlemek için bu web sitesi, bu iletimin yalnızca Facebook Beğen düğmesine basıldığında gerçekleştiği bir çözüm kullanır. Veriler yalnızca Facebook Beğen düğmesine ikinci kez bastığınızda Facebook’a aktarılır. Bir Facebook hesabınız varsa, bu veriler ona bağlanabilir. Bu verilerin Facebook hesabınıza atanmasını istemiyorsanız, lütfen sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook’tan çıkış yapın ve tarayıcınızdaki çerezleri silin. Facebook, ABD ve AB arasındaki “Gizlilik Kalkanı” veri koruma anlaşmasına başvurdu. Facebook’tan veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi https://de-de.facebook.com/privacy/explanation adresinde bulabilirsiniz.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınız tarafından bize iletilen sunucu günlük dosyalarındaki verileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bu veriler şunları içerir:

– Tarayıcı türü/tarayıcı sürümü

– Bilgisayarın işletim sistemi

– Yönlendiren URL

– Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı

– Sunucu isteğinin zamanı

Bu veriler kişisel değildir. Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez. Belirli yasa dışı kullanım belirtilerinin farkına varırsak, bu verileri daha sonra kontrol etme hakkını saklı tutarız.

İletişim Formu

Talebin içeriği de dahil olmak üzere iletişim formumuz aracılığıyla bize ulaşan iletişim bilgileri, işleme amaçları ve olası takip soruları için saklanır. Bu veriler, özel onayınız olmadan paylaşılmayacaktır.

Reklam maillerine itiraz

Künyede yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için kullanılmasını sitemizde izin verilmemektedir. Spam e-posta gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda, web sitesi operatörleri yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

Haber bülteni verileri

Tarafımızdan sunulan haber bülteni hizmetinin kullanımı için e-posta adresi gibi kişisel bilgiler toplanmaktadır. Ayrıca, sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgiler gereklidir. Tüm bilgiler sadece haber bülteni göndermek için kullanılacak, üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Verilerin, e-posta adresinin ve haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu amaçla haber bülteninde bir “abonelikten çık” bağlantısı bulunmaktadır.

Gizlilik Politikasında Değişiklik

Veri koruma beyanımız, mevcut yasal gerekliliklere uymak veya hizmetlerimizde değişiklik yapmak için düzensiz aralıklarla düzenlenebilir, örn. B. yeni teklifler eklerken. Yeni veri koruma beyanı, bir sonraki ziyaretiniz için otomatik olarak geçerli olacaktır.

Veri koruma görevlisiyle iletişime geçin

Verilerin korunmasıyla ilgili sorularınız için lütfen info@greyfood.com adresine “Gizlilik Politkası” konulu bir mesaj gönderin.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner